Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Rodzicu!

25 | 08 | 2020

« powrót

 Ubezpieczenie Uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ubezpieczenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pozostaje w gestii Rodziców – nie istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka za pośrednictwem szkoły.

Do tej pory dzieci ubezpieczone były w PZU – okres ubezpieczenia zawarty w polisie obowiązuje do 14. 09. 2020 r.

Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie - ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe, każdy rodzic robi to we własnym zakresie.