Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Konkurs na najpiękniejszą szopkę

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zapraszam do udziału w konkursie uczniów klas I-VI. Zadaniem uczestników jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę. Szopki należy składać u organizatorów konkursu do 19.12.2018 roku. W kościele parafialnym św. Katarzyny we Wronkach zostanie zorganizowana wystawa nagrodzonych i wyróżnionych szopek bożonarodzeniowych.

 

 

Lidia Perz

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy