Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

115-ta rocznica urodzin Jana Brzechwy

  W tym roku przypada 115-ta rocznica urodzin wybitnego poety i pisarza,

autora wielu znanych wierszy i książek dla dzieci - Jana Brzechwy. Jego
utwory nie tylko bawią, ale i uczą kolejne pokolenia dzieci i
młodzieży.
  Biblioteka szkolna, realizując projekt edukacyjny o tym wybitnym
pisarzu, przygotowała ogólnoszkolną wystawę poświęconą życiu i
twórczości Jana Brzechwy. Ponadto odbyły się i odbywają się cykliczne
spotkania czytelnicze, w bibliotece szkolnej, z wierszami poety,
propagujące jego ponadczasową poezję. Uczniowie słuchają znanych i
mniej znanych utworów, starsi koledzy czytają młodszym, w ten sposób
integruje się nasza społeczność uczniowska.
 Uczniowie młodszych klas uczestniczą w zabawach czytelniczych,
edukacyjnych, multimedialnych, które w sposób bardzo atrakcyjny 
zachęcają "do czytania Brzechwy".

                                      
       Katarzyna Grzebyta-Urbanek
RODO
e-Dziennik

Projekty i programy