Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Cała szkoła czyta Brzechwę

  

 

  16 maja biblioteka szkolna przygotowała spotkanie czytelnicze dla oddziału przedszkolnego i klas I - III:

CAŁA SZKOŁA CZYTA BRZECHWĘ.

  W imprezie wzięli udział uczniowie, Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele, którzy wspólnie czytali wybrane wiersze

Jana Brzechwy. Spotkanie to było podsumowaniem projektu edukacyjnego: "Wiersze J. Brzechwy - uczą i bawią" w klasach młodszych, który był realizowany przez cały rok szkolny. 

  Celami projektu było m.in.:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów
  • propagowanie klasyki literatury dziecięcej
  • doskonalenie techniki czytania oraz umiejetności recytatorskich uczniów
  • usprawnianie grafomotoryki
  • wdrażanie do zdrowej rywalizacji

Dziękuję  uczennicom i uczniom z klas: IIIa, Vb i VIa oraz nauczycielom w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy,

 

 

                                                                          K. Grzebyta-Urbanek

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy