Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Promocja czytelnictwa-Lekcja biblioteczna

W tym roku szkolnym jednym z priorytetów ogłoszonych przez MEN jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

      W ramach promocji czytelnictwa i upowszechniania różnych form pracy z czytelnikiem nauczyciel bibliotekarz przeprowadził"otwartą" lekcję  biblioteczną, na którą zaproszeni zostali wszyscy nauczyciele naszej szkoły.

      Lekcja odbyła się 4 października w klasie III d i jej tematem były: Zabawy czytelnicze z wierszami Jana Brzechwy.

     Głównymi celami odbytych zajęć było:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, zachęcanie do aktywnego korzystania z księgozbioru bibloteki szkolnej - promocja czytelnictwa
  • popularyzacja twórczości klasyka poezji dziecięcej  - Jana Brzechwy
  • wdrażanie do poszanowania książek
  • usprawnianie procesow poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia
  • aktywizacja uczniów poprzez wykorzystanie technologii komputerowej
  • doskonalenie grafomotoryki
  • rozbudzanie wrażliwościi estetycznej uczniów ( piękno ojczystego języka; piękno przyrody )

Na lekcji wykorzystano różne formy pracy z czytelnikiem, głównie aktywizujace.

Uczniowie najchętniej uczestniczyli w interaktywnych zabawach czytelniczych w oparciu o zastosowany przez nauczyciela program komputerowy; "Multimedialny świat Jana Brzechwy".

                                                                                         Katarzyna Grzebyta-Urbanek

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy