Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Projekt CDEW

    

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 

Nasza szkoła bierze  udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który właśnie wystartował.

Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa.

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.

Celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych sześcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po cztery z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami. 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy