Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

CDEW - inauguracja I edycji projektu

 Nasza szkoła bierze  udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który właśnie wystartował.

Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa.

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.

Celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych sześcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po cztery z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami. Zespoły pracują pod opieką nauczycieli:

Zespół  I a, I b

 

Zespół  II a, II b

 Nauczyciel prowadzący zajęcia: Małgorzata Kisielińska

Uczniowie:

 1. Mikołaj Szczepski
 2. Klaudiusz Przybysz
 3. Marta Krzyżaniak
 4. Adrian Fąferek
 5. Aleksandra Zielińska
 6. Magdalena Graś
 7. Adam Jałocha
 8. Karol Ordon
 9. Miłosz Chorąży
 10. Piotr Szermer
 11. Maciej Śrama
 12. Klaudia Spychała

   Nauczyciel prowadzący zajęcia : Agnieszka Gibaszek

Uczniowie:

 1. Julia Filipiec
 2. Łukasz Judkowiak
 3. Karolina Sarbak
 4. Jan Klemenski
 5. Nicole Grześkowiak
 6. Vanessa Rachkov
 7. Magdalena Szeląg
 8. Dagmara Czepczor
 9. Weronika Roszak
 10. Nicola Kaczmarek
 11. Patryk Kowalski
 12. Klaudiusz Gumienny

 

Pierwsza  edycja projektu trwa od 2 stycznia 2014 do  30 maja 2014 roku.

 

Magłorzata Kisielińska

Agnieszka Gibaszek

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy