Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - podsumowanie I edycji projektu

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła brała udział w pierwszej edycji projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Unii Europejskiej „e Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

W realizację projektu zaangażowanych było 24 uczniów klas piątych i szóstych, a zajęciami kierowały: Małgorzata Kisielińska     i Agnieszka Gibaszek, prowadząc je metodą projektu.

Wspólnie tworzyliśmy Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan – czyli  zbiór multimedialnych wpisów, poświęconym wybitnym postaciom wywodzącym się z naszej gminy.

Cztery zespoły sześcioosobowe Szkoły Podstawowej nr 1 stworzyły autorskie wpisy multimedialne poświęcone: Witoldowi Siwińskiemu, Alojzemu Bątkiewiczowi, Cyrylowi Sroczyńskiemu i Wacławowi Roszakowi, które zostały poparte badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami i spotkaniami z osobami, które przyczyniły się do stworzenia pełnego obrazu danej osoby. W encyklopedii pojawią się dzięki temu noty biograficzne wzbogacone o zdjęcia, filmy, wywiady.

Projekt CDEW był dla nas interdyscyplinarną przygodą naukową, która  połączyła wiedzę szkolną z zakresu historii, geografii, przyrody czy języka polskiego z kompetencjami interdyscyplinarnymi  uczniów. Celem tego projektu jest oczywiście:

·         rozwój kształcenia i kompetencji w regionie,

·         wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,

·         wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Głównym celem projektu jest wdrożenie w szkole programów rozwojowych  w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz zbudowanie doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez samych uczniów. W encyklopedii pojawią się przecież noty biograficzne najciekawszych i najwybitniejszych postaci naszej  gminy, zarówno  historycznych jak i żyjących obecnie.

Kolejnym istotnym celem projektu jest wyposażenie naszej placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz zapewnienie dostępu do Internetu wszystkim  uczniom. W trakcie I edycji projektu powstała sala lekcyjna z komputerami, szkolna serwerownia, a budynek główny został objęty  siecią bezprzewodową. Szkoła otrzymała też 2 laptopy  i 3 tablety, które służyły zespołom w czasie pracy nad realizacją projektu, w efekcie którego powstanie encyklopedia dostępna dla wszystkich oraz interaktywna mapa Wielkopolski.

Uczniowie uczestniczący w projekcie mieli też możliwość zaangażować się w stworzoną  przez siebie grę dydaktyczną, będącą  jednym z elementów konkursu na najlepszy wpis multimedialny.

 

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy