Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Projekt CDEW

    

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan 

Nasza szkoła bierze  udział w projekcie edukacyjnym finansowanym ze środków Unii Europejskiej „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”, który właśnie wystartował.

Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa.

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która pomoże połączyć przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.

Celem projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Podczas zajęć pozalekcyjnych sześcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po cztery z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami. 

1

 

   

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRONKACH    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com