Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Dokumenty szkolne

STATUT I WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017-2019

 

DRUK ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY:

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ STR1 / STR2

WIOSEK 1 (dotyczy kandydatów spoza rejonu) STR 1 / STR2/ STR3

WNIOSEK O PRZYJECIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLONEGO STR 1/ STR2/ STR3STR4STR5

 

 

 

   

© 2013. Copyright SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA WE WRONKACH    |    Projekt i realizacja: rozwojowi.com