Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2022/2023

imię i nazwisko

nauczany przedmiot

mgr Maria Batura

matematyka, rewalidajca niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie specjalne

mgr Anna Bielak

język angielski (zwolnienie lekarskie)

mgr inż. Piotr Bielak

wychowanie fizyczne, fizyka

mgr Sylwia Wołujewicz

religia

mgr Magdalena Chruściel

historia, plastyka, muzyka

mgr Renata  Dąbrowska

matematyka, informatyka

mgr Katarzyna Dąbrowska

kształcenie specjalne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (zwolnienie lekarskie)

mgr Magdalena Drajewska

nauczanie specjalne

mgr Łochowicz-Paech Monika

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Gromadzińska

edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, przyroda (urlop)

mgr Anna Hojan

j. niemiecki, biologia

mgr Wiesława Jabłońska

pedagog szkolny, rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie specjalne

mgr Jolanta Juraszyk

matematyka, informatyka

mgr Alicja Jałocha biologia, chemia

mgr Beata Kaczmarek

edukacja wczesnoszkolna, oddział przedszkolny

lic. Katarzyna Kalotka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Kisielińska

język polski, język rosyjski, bibliotekoznawstwo, terapia pedagogicznabiblioteka

mgr Anna Ruta

język polski

mgr Agnieszka Kutereba

język angielski, terapia pedagogiczna

mgr Ilona Lenartowicz- Nowak

język angielski

mgr Agnieszka Liskowska

pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie specjalne, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Kinga Łusiewicz

język polski, terapia pedagogiczna, historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Beata Minczykowska-Górniak

dyrektor, przyroda, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Lucyna Nowaczyk

wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sylwia Nowak

edukacja wczesnoszkolna, technika, plastyka, muzyka

mgr Bernadeta Nowicka

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

mgr Lidia Perz

religia, geografia

mgr Katarzyna Pogorzelczyk

wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, doradztwo zawodowe, biblioteka

mgr Żaneta Słodzinka

wicedyrektor, przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna, chemia, 

mgr Lucyna Springel

edukacja wczesnoszkolna

Mgr Spychała-Fiksa Mirosława

język polski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

mgr Elżbieta Stachowiak

pedagog, nauczanie specjalne, socjoterapia 

mgr Renata Śliwa edukacja wczesnoszkolna

mgr Maria Turkowska

język angielski

mgr Łukasz Wesołowski

wychowanie fizyczne

mgr Iwona Woźniak

religia

mgr Natalia Woźniak

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, informatyka, oligofrenopedagogika

mgr Iwona Zachciał

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

 

Pracownicy administracji i obsługi

sekretarka:
mgr Agata Lewicka
woźny:
Sławomir Cembrowicz

Katarzyna Gwóźdź
Maria Sroczyk
Jolanta Majka
Magdalena Naparta

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy