Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kadra

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2020/2021

imię i nazwisko nauczany przedmiot
mgr Maria Batura matematyka, rewalidajca niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie specjalne
mgr Anna Bielak język angielski
mgr inż. Piotr Bielak wychowanie fizyczne, fizyka
mgr Dorota Bugaj edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Magdalena Chruściel historia, plastyka, muzyka
mgr Renata T. Dąbrowska matematyka, informatyka
mgr Katarzyna Dąbrowska kształcenie specjalne, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Magdalena Drajewska nauczanie specjalne
mgr Krystyna Gapska edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Gromadzińska edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, przyroda
mgr Katarzyna Grzebyta - Urbanek biblioteka, rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie specjalne
mgr Anna Hojan j. niemiecki
mgr Wiesława Jabłońska pedagog szkolny, rewalidacja niepełnosprawnych intelektualnie, nauczanie specjalne
mgr Jolanta Juraszyk matematyka, informatyka
mgr Beata Kaczmarek edukacja wczesnoszkolna, oddział przedszkolny
lic. Katarzyna Kalotka edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Kisielińska język polski, język rosyjski bibliotekoznawstwo, terapia pedagogiczna
mgr Agnieszka Kutereba język angielski, terapia pedagogiczna
mgr Karolina Kwapisz chemia
mgr Agnieszka Liskowska pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna, nauczanie specjalne, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciel wspomagający
mgr Kinga Łusiewicz język polski, terapia pedagogiczna, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Beata Minczykowska przyroda, edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Nowaczyk wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Nowak edukacja wczesnoszkolna, technika, plastyka, muzyka
mgr Bernadeta Nowicka edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
mgr Lidia Perz religia, geografia
mgr Katarzyna Pogorzelczyk wychowawca świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie, logopedia, doradztwo zawodowe
mgr Żaneta Słodzinka przyroda, biologia, edukacja wczesnoszkolna
mgr Lucyna Springel edukacja wczesnoszkolna
mgr Daria Spychała język polski
mgr Elżbieta Stachowiak pedagog, nauczanie specjalne, socjoterapia
mgr Maria Turkowska język angielski
mgr Łukasz Wesołowski wychowanie fizyczne
mgr Iwona Woźniak religia
mgr Natalia Woźniak edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, informatyka, oligofrenopedagogika
mgr Iwona Zachciał edukacja wczesnoszkolna

 

Pracownicy administracji i obsługi

sekretarka:
Agata Lewicka
woźny:
Sławomir Cembrowicz

Renata Bernaciak
Katarzyna Gwóźdź
Maria Sroczyk
Jolanta Majka
Magdalena Naparta

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy