Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kalendarium

 

 
 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO
2020/2021

 

 1 września 2020 r.
 Rozpoczęcie roku szkolnego
7 września 2020 r.
Zebranie rodziców - spotkanie informacyjne
14 października 2020 r. Dzień Edukacji Narodowej
12-13 listopada Dni wolne od zajęć edukacyjnych*
8 grudnia 2020 r. Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze
9 grudnia 2020 r
Zebranie rodziców- spotkanie dotyczące proponowanych ocen semestralnych
23 grudnia 2020 r.- 3 stycznia 2021 r.
Przerwa świąteczna
26 stycznia 2021 r. Wystawienie ocen za I półrocze
2 lutego 2021 r.
Koniec I półrocza

4-17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe
3 lutego  2021 r. Zebranie rodziców- podsumowanie I półrocza
22-24 marca 2021 r.
Rekolekcje wielkopostne
24 marca 2021 r.
Zebranie rodziców- spotkanie informacyjne
1-6 kwietnia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 maja 2021 r.
Zebranie rodziców- spotkanie dotyczące proponowanych ocen rocznych/Wystawienie ocen proponowanych za II półrocz
25-27 mmaja 2021 r.  Egzamin ósmoklasisty/ Dni wolne od zajęć edukacyjnych*
4 czerwca 2021 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zaj. opiekuńczo-wychowawcze
14 czerwca 2021 r. wystawienie ocen z II półrocze
 
                              Koniec II półrocza
25 czerwca 2021 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 *Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla chętnych uczniów.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy