Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kalendarium

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

2022/2023
 
1 września 2022 r.
 Rozpoczęcie roku szkolnego
7 września 2022 r.
Zebranie rodziców - spotkanie informacyjne
14 października 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej
31 października 2022 r. Dodatkowy dzeń wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2022
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych*
13 grudnia 2022
Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze
23-31 grudnia 2022 r.
Przerwa świąteczna
6 stycznia 2023
Wystawienie ocen za I półrocze
6 stycznia 2023
święto Trzech Króli , dzień wolny od zajęć
 13 I  2023 r.
Koniec I półrocza
18 stycznia 2023r.
wywiadówka za I półrocze
 30 stycznia- 12 lutego 2023
Ferie zimowe
27-29 marca 2023

Rekolekcje wielkopostne
6-11 kwietnia 2023

Wiosenna przerwa świąteczna
1 maja 2023, 2 i 3 maja 2023
dni wolne od zajęć dydaktycznych
18 maja 2023
oceny proponowane końcoworoczne
19 maja 2023
wywiadówka za II półrocze /oceny proponowane
23-25 maja 2023
Egzamin ósmoklasisty/ dodatkowe dni wolne od zajęć
8 czerwca 2023r.        
Boże Ciało/ dzień wolny od zajęć
9 czerwca 2023 r. 
 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
12 czerwca 2023
Wystawienie ocen końcoworocznych
do 23 czerwca 2023  
 II półrocze
23 czerwca 2023 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
23 czerwca-31 sierpnia 2023
ferie letnie

 *Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla chętnych uczniów.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy