Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kalendarium

 

 
 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO
2021/2022

 

 1 września 2021 r.
 Rozpoczęcie roku szkolnego
6 września 2021 r.
Zebranie rodziców - spotkanie informacyjne
14 października 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej
12 listopada 2021 Dni wolne od zajęć edukacyjnych*
 14 grudnia 2021 Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze
 15 grudnia 2021r
Zebranie rodziców- spotkanie dotyczące proponowanych ocen semestralnych
23 grudnia 2021 r.- 2 stycznia 2022 r.
Przerwa świąteczna
  7 stycznia 2022 Wystawienie ocen za I półrocze
14 I  2022 r.
Koniec I półrocza

17-30 stycznia 2022r.

Ferie zimowe
 1 lutego 2022  Zebranie rodziców- podsumowanie I półrocza
28-30 marca 2022 r.
Rekolekcje wielkopostne
 23.03.2022r.
Zebranie rodziców- spotkanie informacyjne
14-19 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
13 maja 2022 oceny proponowane końcoworoczne
 18 maja 2022r.
Zebranie rodziców- spotkanie dotyczące proponowanych ocen rocznych/Wystawienie ocen proponowanych za II półrocz
24-26 maja 2022 r.  Egzamin ósmoklasisty/ Dni wolne od zajęć edukacyjnych*
17 czerwca 2022 r.  Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych - zaj. opiekuńczo-wychowawcze
 08 czerwca 2022 wystawienie ocen z II półrocze
 do 24 czerwca 2022
                              Koniec II półrocza
24 czerwca 2022 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 *Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla chętnych uczniów.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy