Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Wręczenie certyfikatów szkół promujących zdrowie.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

13 grudnia 2016 r. w Sali Celichowskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się w uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie. Wielkopolski Kurator Oświaty przyznała prestiżowe wyróżnienia kolejnym szkołom należącym do sieci Szkół Promujących Zdrowie w Wielkopolsce. Wojewódzkie Certyfikaty SzPZ wręczył szkołom Pan Wicekurator Oświaty.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Żaneta Słodzinka

Szkolny Koordynator SzPZ

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy