Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Szkoła Współpracy

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu „Szkoła współpracy". Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

Projekt „ Szkoła współpracy”  ma pomóc we wspólnej rozmowie i wspólnej pracy uczniów, rodziców i nauczycieli przy realizacji statutowych zadań szkoły, szczególnie przy tworzeniu i modyfikacji koncepcji pracy szkoły. Z akceptowanej przez dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców koncepcji pracy wynikać mają strategiczne cele szkoły oraz roczne cele realizowane w ramach planu rozwoju szkoły.

Szkoła współpracy oznacza dla nas, że na co dzień rodzice i uczniowie mają wpływ na to, jak pracuje, wygląda, funkcjonuje szkoła i jakie zasady w niej obowiązują.

„Szkoła  współpracy” to przestrzeń nie tylko dla uczniów i  nauczycieli, ale także  coraz większym stopniu centrum uczenia się przez całe życie. Dlatego też rolą szkoły jest rozwój kompetencji współpracy wśród dorosłych mieszkańców społeczności lokalnej, a szczególnie rodziców.

W ramach projektu 4 września 2014r.  w naszej szkole odbyły się debaty nauczycieli, rodziców i uczniów, których celem było poszukiwanie przez uczestników odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup tworzących społeczność szkoły.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy