Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

"nie pal przy mnie proszę"

 PROGRAM „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

                W tym roku szkolnym kl. IIa podczas zajęć edukacyjnych realizowała program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę”. Podsumowanie działań połączone zostało z zaakcentowaniem Światowego Dnia Bez Papierosa, który przypada 31 maja.

                Główny cel programu zakładał zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Podczas przeprowadzonych zajęć warsztatowych z uczniami dowiedzieli się oni: co to jest zdrowie, od czego ono zależy, co i dlaczego szkodzi zdrowiu, co robić, gdy zdrowie jest zagrożone. Do celów zajęć należały:  kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw asertywnych w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

Dzieci bardzo chętnie, aktywnie i z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach, a wyjątkowo „zaprzyjaźniły się” z wiewiórką Wiki, która towarzyszyła im podczas realizacji programu.

 

                                                                                                                                                       Żaneta Słodzinka

 

                                                                   

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy