Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

"trzymaj formę"

            W drugim półroczu tego roku szkolnego – wzorem lat ubiegłych – uczniowie klas piątych naszej szkoły realizowali, m. in. na lekcjach przyrody, Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę", który współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotny nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program "Trzymaj Formę!" pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

W naszej szkole udział w programie wzięło 68 uczniów. Program realizowano w czasie zajęć lekcyjnych, w ramach którego odbywały się różne formy zajęć. Również rodzice tych uczniów zostali powiadomieni o realizowanym programie, jak również otrzymali odpowiednie broszury. Uczniowie podczas tych zajęć pracowali aktywnie, z zaangażowaniem, a zajęcia pozwoliły na rozwijanie integracji zespołu klasowego oraz umiejętności współpracy w grupie.

                                                                                                                   Beata Minczykowska

                                                                                                                         Żaneta Słodzinka

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy