Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Rekrutacja

Rekrutacja

do oddziału przedszkolnego
  i klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Janusza Korczaka  we Wronkach 

na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach informuje, że rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12//OKZS/2019

z dnia 1 marca 2019r.

 

Harmonogram czynności i zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki na rok szkolny 2019/2020

 

 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.

 

1)      Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

2)      Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych obejmuje dzieci 6 -letnie, 5- letnie a w szczególnie uzasadnionych przypadkach 4 – letnie.

3)      W przypadku nieprzyjęcia dziecka z obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, rodzicom dziecka zostanie wskazane miejsce realizacji przygotowania dziecka.

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

    Rodzaj czynności

       Termin

Termin postępowania    uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji szkolnej w danej szkole – dotyczy oddziału przedszkolnego

od 04.03 do 07.03.2019 r. w godzinach pracy szkoły

------------------------

Termin ogłoszenia wolnych miejsc w placówce.

11.03.2019r.

27.05.2019r.

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami w szkole/przedszkolu pierwszego wyboru

od 13.03 do 29.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 28.05 do 10.06.2019r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.04.2019r. do godz.15

14.06.2019r. do godz.15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w szkole/ przedszkolu, do której dziecko zostało zakwalifikowane

od 8.04 do 19.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 17.06 do 21.06. 2019r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej

wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2019r.  do godz.15.00

25.06.2019 r. do godz.15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

  

 

  

      Załącznik nr 2 do zarządzenia

Nr 12//OKZS/2019 z dnia 1 marca 2019r.

 

Harmonogram czynności i zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki na rok szkolny 2019/2020

 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

     Rodzaj czynności

          Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji szkolnej w danej szkole – dotyczy oddziału przedszkolnego

od 04.03 do 07.03.2019 r. w godzinach pracy szkoły

------------------------

Termin ogłoszenia wolnych miejsc w placówce.

11.03.2019r.

27.05.2019r.

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru

od 13.03 do 29.03.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 28.05 do 10.06.2019r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.04.2019r. do godz.15

14.06.2019r. do godz.15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

od 8.04 do 19.04.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

od 17.06 do 21.06. 2019r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

29.04.2019r.  do godz.15.00

25.06.2019 r. do godz.15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 

 

 

 

           

W  związku ze zmianami  granic i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach od 1 września 2019r. obejmuje:

 

Miasto Wronki

Ulice: Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Klasztorna, Klonowa, Kościuszki, Leśna, Łąkowa, Łowiecka, Mickiewicza 1-14, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nadwarciańska, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Przesmyk, Rolna, Rzecińska, Sosnowa, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zacisze, Zwycięzców.

Osiedle Mieszka I.

 

 

Wronki, dnia 11.03.2019 r.

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach ogłasza ilość wolnych miejsc do:

  • oddziału przedszkolnego – 20
  • klas pierwszych – 25

 

 

Formularze zgłoszeń, wniosków i potwierdzenia woli zapisu dostępne będą w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci z obwodu szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dzieci spoza obwodu szkoły)

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy