Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Rodzicu!

 Ubezpieczenie Uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 ubezpieczenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pozostaje w gestii Rodziców – nie istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka za pośrednictwem szkoły.

Do tej pory dzieci ubezpieczone były w PZU – okres ubezpieczenia zawarty w polisie obowiązuje do 14. 09. 2020 r.

Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie - ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe, każdy rodzic robi to we własnym zakresie.RODO
e-Dziennik

Projekty i programy