Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Zakwalifikowani i przyjęci do klas 1.

 

Lista przyjętych i zakwalifikowanych do klasy pierwszej

 

Lista obwodowych przyjętych w jednostce obwodowej

czyli Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

oraz

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

 

znajdują się na głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 30. 04. 2021r. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w jednostce.

Druk potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty – Dokumenty do pobrania lub w zakładce Rekrutacja.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy