Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Projekt Indywidualni - informacja dla rodziców

 

Rodzicu wspólnie wspierajmy dzieci w odnalezieniu ich najlepszej drogi do rozwoju! 

Każdy z nas funkcjonuje we własnej „bańce logicznej” i odbiera świat selektywnie, zgodnie ze swoimi preferencjami sensorycznymi i konkretnymi zainteresowaniami. Stosuje przy tym preferowany sposób przetwarzania informacji. Dlatego prawdą jest powiedzenie, że świat nie jest taki, jak nam się wydaje. W tych samych okolicznościach każdy może odbierać silniej inne informacje. Wynika to z naszego indywidualnego oprogramowania neurologicznego, czyli naturalnej wrażliwości na dany typ bodźców.

Każdy z nas, aby doświadczyć i zrozumieć świat, musi widzieć, słyszeć, czuć, dotykać i poruszać się. Każdy inaczej, w różnej konfiguracji. Funkcjonujemy głównie z swoim ulubionym paśmie bodźców, tych które są dla nas najważniejsze.

Nauczyciel musi mieć świadomość własnej strategii uczenia się, aby nie narzucać jej innym. Dobry pedagog planując proces dydaktyczny, uwzględnia strategie uczniów, a także wykorzystuje wiele technik i metod dla zaangażowania wszystkich odbiorców. Dzięki temu uzyskuje najlepsze rezultaty i najwyższą efektywność procesu nauczania.

Rozpoznanie strategii uczenia się pojedynczego ucznia lub grupy pozwoli Ci na:

  • lepsze dopasowanie metod nauczania do potrzeb ucznia/uczniów (profilaktyka niepowodzeń szkolnych),
  • optymalne dostosowanie pomocy edukacyjnej w razie trudności szkolnych i problemów ze zrozumieniem treści i ich zapamiętaniem u uczniów (większa skuteczność działań w zakresie całościowego wspierania ucznia w rozwoju i realizacji podstawy programowej),
  • zrozumienie wielu zachowań uczniów, które pomagają im się uczyć, a tradycyjnie są interpretowane jako zachowania negatywne na lekcji, np. rozmawianie czy ruszanie się albo niska aktywność i niezgłaszanie się do odpowiedzi (akceptacja różnorodności).

Nie tylko nauczyciele powinni poznać strategie uczenia się. Uczniowie, znając własne predyspozycje w tym zakresie, mogą je wykorzystywać i osiągać lepsze rezultaty w samodzielnej pracy. Gwarantuje to:

  • wzrost samowiedzy, czyli lepsze zrozumienie samych siebie,
  • wzrost zaradności edukacyjnej, czyli podejmowanie odpowiednich dla siebie działań w zakresie doboru technik i metod nauki,
  • posiadanie własnej strategii rozwiązywania problemów, dzięki czemu są one traktowane jako wyzwania do rozwiązania i nie paraliżują działań,
  • większą otwartość na uczenie się i rozwój.

Brak wiedzy na temat skutecznych strategii uczenia się może prowadzić do serii niepowodzeń szkolnych, a w efekcie do zablokowania możliwości uczenia się. Porażki edukacyjne i związany z nimi stres szkolny mocno rzutują na samoocenę ucznia i w konsekwencji jego całe życie.

 

Zachęcamy do wykonywania testów preferencji i stylu uczenia się. W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego w każdy czwartek od 12:30 do 13:30 lub przez dziennik elektroniczny. Koordynatorem projektu jest  Agnieszka Liskowska.  

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy