Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

To może być depresja.

Zgodnie z założeniami planu wychowawczo-profilaktycznego

na rok szkolny 2022/2023 w klasach 4-8 realizowany jest program

wzmacniający zdrowie psychiczne uczniów.

W ramach działań poruszane są treści dotyczące

niepokojących zachowań, depresji, samookaleczeń,

profilaktycznych zagadnień związanych z komunikacją bez przemocy,

roli czynników chroniących oraz samoakceptacji.

Zwracamy się z prośbą o dołączenie się Państwa,

jako rodziców/opiekunów prawnych do działań

wzmacniających zdrowie psychiczne uczniów.

Zachęcamy do częstych rozmów i uważnego obserwowania nastrojów dzieci.

W załączeniu przesyłamy broszurę informacyjną,

która podpowiada na, jakie niepokojące zachowania

należy zwrócić szczególną uwagę

oraz gdzie szukać pomocy w razie zaobserwowanych trudności dziecka. 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy