Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Opłaty za obiady

UWAGA RODZICE!!! OBIADY!!!

 

Z dniem 1.01.2017 r. zmieniły się zasady uiszczania należności za obiad. Nie można dokonać tego wpłacając gotówkę u pedagoga lub w świetlicy szkolnej..

Należność należy wpłacić przelewem bankowym (internetowo lub tradycyjnie) na konto:     42 8961 0002 0000 0000 0127 0004 w tytule wpisując nazwisko i imię dziecka, szkołę do której uczęszcza oraz kwotę do zapłaty.

Jednocześnie informuję, że nieprzekraczalnym terminem opłacenia należności za obiad jest termin do 15-go każdego miesiąca. Po tym terminie, za każdy dzień zwłoki naliczane będą karne odsetki. W związku z tym bardzo proszę o przestrzeganie terminu płatności!!

Uczniowie, którzy wykupują obiady będą poinformowani o kwocie do zapłaty – każdy otrzyma pisemną informację o należności za dany miesiąc.

W przypadku odpisów związanych z nieobecnością dziecka – chorobą, wyjazdem (od 3 dni wzwyż) - po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do pedagoga lub wychowawczyni w świetlicy szkolnej – należność zostanie zmniejszona w następnym miesiącu.

W styczniu każde dziecko korzystające z obiadu otrzymało powyższą informację pisemnie.

Opłata za marzec to 60 zł.

  

Elżbieta Stachowiak

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy