Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Zajęcia dodatkowe

 

Dzień tygodnia

Godzina lekcyjna

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Sala

Poniedziałek

8.00 – 8.45

Korekcyjno-kompensacyjne kl. VII, VIb

P. Łusiewicz

s. 20

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 24

8.55 – 9.40

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 24

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 15

10.40 – 11.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P. Śliwa

s. 20

11.40 – 12.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P. Śliwa

s. 20

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. III 2h

P. Łochowicz-Paech

s.

Kółko polonistyczne kl. IIIb

P. Kaczmarek

Korytarz k/biblioteki

Korekcyjno-kompensacyjne kl. IIIa

P. Kutereba

s.21

Koło artystyczne (teatralne) kl. II

P. Zachciał

Sala

gimnastyczna

13.35 – 14.20

Umiejętność uczenia się kl. Va

P. Łusiewicz

s. 20

14.30 – 15.15

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. IV, V

Kształtujące kreatywność “Matematyka przed egzaminem kl.8”

P. Ruta

 

Dąbrowska

s. 5

 

s.2

Wtorek

 

8.00-8:45

Umiejętność uczenia się kl. VI B

P. Łusiewicz

s. 20

 

8.55 – 9.40

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 15

9.50 - 10.35

Umiejętność uczenia się kl. IIIb

 

P. Łochowicz-Paech

 

s.

10.40 – 11.25

Korekcyjno-kompensacyjne kl. I-III (IIb)

P. Kutereba

Korytarz przy bibiotece (lub biblioteka)

Kółko ortograficzne kl. IIIa

P. Kaczmarek

s. 7

11.40 – 12.25

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. IIIa

P. Kaczmarek

Korytarz przy sali nr 20

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P. Śliwa

s. 20

Koło teatralne kl. II

P. Zachciał

s. salka gimn.

12.40 – 13.25

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. IIIa

P. Kaczmarek

s.20

14.30 – 15.15

Kółko plastyczne

P. Nowak

s.

Środa

8.00 – 8.45

Korekcyjno-kompensacyjne kl. VIc

P. Łusiewicz

s. 20

Korekcyjno-kompensacyjne kl. Va

P. Kutereba

Korytarz przy bibliotece

Koło biologiczne kl. Va

P. Hojan

s.

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 10

9.50 – 10.35

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P. Śliwa

s. 20

10.40 – 11.25

Kółko plastyczne kl. Ib

P. Nowak

s.

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. Ib

P. Kalotka

s.

11.40 – 12.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s. 20

12.40 – 13.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s. 20

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P .Śliwa

s. 15

14.30 – 15.15

Kółko fizyczne kl. VIIa

P. Bielak

s.

Kółko SKS

P. Wesołowski

 

Kółko dziennikarskie

P. Łusiewicz

s. 9

Zajęcia dyd.-wyrównawcze z matematyki Vb,  VIc

P. Dąbrowska

s. 10

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 5

Czwartek

10.40 – 11.25

Dydaktyczno-wyrównawcze kl. IIb

P. Śliwa

s. 20

11.40 – 12.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. I, II

P. Śliwa

s. 20

12.40 – 13.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s.

Kółko kl. Ia zajęcia rozwijające kreatywność dla dzieci uzdolnionych matematycznie

P. Springel

s. 23

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 20

13.35 – 14.20

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 7

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 5

Kółko plastyczne kl. Vb

P. Nowak

s.

Korekcyjno-kompensacyjne kl. VIIIb

P. Kutereba

s.20

Kółko biologiczne kl. Vb

P. Hojan

s.

Korekcyjno-kompensacyjne kl. Vb

P. Łusiewicz

s. 21

14.30 – 15.15

Koło regionalne kl. VIc

P. Perz

s.

Emocjonalno-społeczne

P. Stachowiak

s. 10

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. VI, VII, VIII

P. Kisielińska

s. 5

Piątek

8.00 – 8.45

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 20

8.55 – 9.40

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. IV, V

P. Spychała-Fiksa

s. 20

10.40 – 11.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s. 20

12.40 – 13.25

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s. 20

13.35 – 14.20

Dodatkowy j. polski dla obcokrajowców kl. III

P. Kalotka

s. 20

 

14:20-15.15

Zajęcia dyd.-wyr. z matematyki kl.7, 8

R. Dąbrowska

s.2

 

 

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy