Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Ważne Informacje!

 

Szanowni Rodzice

 

  • W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie klas I - VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę z dotacji MEN - oprócz religii.

 spis podręczników

  •  Podręczniki do religii zakupują Rodzice.

 podręczniki do religii

  •  Informacje dotyczące klas pierwszych z podziałem na zespoły możecie Państwo uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

  •  Poniżej znajduje się wykaz przyborów szkolnych pierwszoklasisty (wyposażenie ucznia).

 wyprawka pierwszoklasisty

  

  • Pozostałe informacje uzyskają Państwo we wrześniu – podczas rozpoczęcia roku szkolnego i na pierwszym spotkaniu Rodziców z wychowawcami.

  

  • Informujemy, że w roku szkolnym 2024/2025 ubezpieczenie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 pozostaje w gestii Rodziców – nie istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka za pośrednictwem szkoły.

 

  • Rodzic decyduje, czy chce ubezpieczyć swoje dziecko, w jakiej formie i w jakim zakresie - ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest nieobowiązkowe, każdy rodzic robi to we własnym zakresie.
RODO
e-Dziennik

Projekty i programy