Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Kalendarium

 KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO

2023/2024
 
4 września 2023 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego
6 września 2023 r.
Zebranie rodziców - spotkanie informacyjne
14 października 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej *
1 listopada  2023 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2023
Dzień wolny od zajęć edukacyjnych
12 grudnia 2023
Wystawienie ocen proponowanych za I półrocze
23-31 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
5 stycznia 2024
Wystawienie ocen za I półrocze
6 stycznia 2024
Święto Trzech Króli , dzień wolny od zajęć
12 stycznia 2024 r.
Koniec I półrocza
17 stycznia 2024r.
Wywiadówka za I półrocze
12 - 25 lutego 2024
Ferie zimowe
25-27 marca 2024

Rekolekcje wielkopostne
28 marca -2 kwietnia 2024

Wiosenna przerwa świąteczna
1, 3 maja 2024
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
2 maja 2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych*
16 maja 2024
Oceny proponowane końcoworoczne
17 maja 2024
Wywiadówka za II półrocze /oceny proponowane
14-16 maja 2024r.
Egzamin ósmoklasisty/ dodatkowe dni wolne od zajęć*
30 maja 2024r.        
Boże Ciało/ dzień wolny od zajęć
31 maja 2024 r. 
Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych* 
10 czerwca 2024r.
Wystawienie ocen końcoworocznych
do 21 czerwca 2024r.
II półrocze
21 czerwca 2024 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
22 czerwca-31 sierpnia 2024r.
Ferie letnie

 *Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo wychowawcze dla chętnych uczniów.

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy