Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Plan pracy SU

 

 

 "Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili. Przecie my lepiej wiemy, co nam dolega, przecie my więcej czasu mamy, żeby patrzeć i myśleć o sobie, przecież my lepiej siebie znamy, więcej razem jesteśmy. Jedno dziecko wiele może nie wiedzieć, a w gromadzie zawsze się ktoś znajdzie, co lepiej rozumie." - Janusz Korczak

 

Rozwijając kompetencje społeczne i obywatelskie działalność Samorządu Uczniowskiego będą opierały się na:

·        Konsultacjach przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców

·        Prowadzenie debat szkolnych na tematy związane z problemami i potrzebami uczniów

·        Prowadzeniu systematycznego dialogu na linii Uczeń – Rodzic

Nauczyciel w celu budowania wzajemnego zrozumienia oraz budowania platformy współpracy i wymiany opinii   

 Samorząd Uczniowski będzie działał w następujących obszarach   

  • Działalność zgodna ze statutem szkoły  do której należy:

Wybieranie swoich przedstawicieli, systematyczne informowanie społeczności szkolnej o działaniu SU poprzez prowadzenie gazetki ściennej umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, współdecydowanie o sprawach wspólnych, rozpoznawanie reguł i  działanie zgodnie z nimi.  

  • Działalność charytatywna , która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę darów na rzecz osób potrzebujących, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza” czy zbiórki dla naszych milusińskich ze schroniska
  • Podejmowanie działań oddolnych, czyli organizowanie imprez i uroczystości w szkole, wolontariatu, działań na rzecz społeczności lokalnej, jak i odziaływania na życie szkoły .    
RODO
e-Dziennik

Projekty i programy