Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja do gminnych placówek oświatowych  prowadzonych

w Mieście i Gminie Wronki.

 

  Zapraszamy rodziców do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji i zasadami naboru do szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Dokumenty można składać

od 11 marca 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r.

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona  drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawronki co pozwoli Państwu na lepszy dostęp do oferty edukacyjnej oraz uprości proces rekrutacji .

Dopuszcza się też złożenie wniosku w formie papierowej do placówki szkolnej.

Podpisane zgłoszenie lub wniosek proszę składać

w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

(należy pamiętać, że w przypadku wersji papierowej wymagany jest podpis obojga rodziców / opiekunów prawnych)

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dn. 23 stycznia 2024 r. 

Wniosek    

 Zgłoszenie 

 Potwierdzenie woli

                   Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 10/PiRL/2024

z dnia 23 stycznia 2024r.

 

Harmonogram czynności i zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki na rok szkolny 2024/2025

 

1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki.

 

2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

 

     Rodzaj czynności

          Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji szkolnej w danej szkole – dotyczy oddziału przedszkolnego

od 26.02 do 07.03.2024 r. w godzinach pracy szkoły

 

   ------------------------

Termin ogłoszenia wolnych miejsc w placówce.

08.03.2024r.

24.05.2024r.

Składanie wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru

od 11.03 do 15.04.2024 r.

w godzinach pracy szkoły

od 27.05 do 07.06.2024 r.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22.04.2024 r. do godz.15

13.06.2024 r. do godz.15

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

od 23.04 do 06.05.2024 r.

w godzinach pracy placówki

od 17.06 do 21.06. 2024r.

w godzinach pracy placówki

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13.05.2024 r.  do godz.15.00

26.06.2024 r. do godz.15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

im. Janusza Korczaka we Wronkach

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie postepowania rekrutacyjnego dzieci

do klas pierwszych

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka

na rok szkolny 2024/2025

            Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach

           Informuje, że rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona

           na wolne miejsca w terminie od 11 marca 2024 roku do 15 kwietnia 2024 roku.

 

            Liczba wolnych miejsc - 24

 

 

 


 

Obwód Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach obejmuje:

Miasto Wronki Ulice:

 

Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Gajowa, Grabowa, Jaworowa, Klasztorna, Klonowa, Kościuszki, Leśna, Łąkowa, Łowiecka, Mickiewicza 1-14, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nadwarciańska, Ogrodowa, Piaskowa, Pogodna, Przesmyk, Rolna, Rzecińska, Sosnowa, Strzelecka, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zacisze, Zwycięzców. Osiedle Mieszka I. 

 

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy