Szkoła Podstawowa nr 1
im. Janusza Korczaka
we Wronkach

"Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał wielkich przeżyć i wiele myśli."

Janusz Korczak

Świetlica

    Świetlica szkolna zaprasza

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00

 

 

 

 Nasza świetlica

to nie tylko miejsce, w którym dzieci oczekują na rodziców i odrabiają lekcje, to miejsce, w którym dzieci czynnie wypoczywają. Tutaj uczą się relacji koleżeńskich i współdziałania w grupie rówieśników. To miejsce gdzie wychowawcy wsłuchują się w potrzeby dzieci, aby One mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

Celem pracy naszej świetlicy jest:

·         zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych

·         tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów

·         stwarzanie  odpowiednich  warunków  do  nauki i wypoczynku

·         zaspakajanie  potrzeb   biologicznych,   psychicznych i społecznych

·         wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań

·         wyrabianie nawyków kulturowych i higienicznych

·         wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i współdziałania w grupie

·         kształtowanie postaw prospołecznych

·         propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

·         dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów

Proponujemy i zapraszamy na różne formy zajęć:

- zajęcia plastyczno-techniczne podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne i estetyczne oraz w sposób naturalny i spontaniczny mogą odreagować negatywne emocje, a przede wszystkim poznają różnorodne techniki:

·        rysowanie (ołówkiem, kredkami świecowymi, pastelami)

·        malowanie (farbami plakatowymi, akwarelami)

·        collage

·        frotage

·        technika serwetkowa

·        decoupage

·        wycinanie, wydzieranie z papieru

·        mozaiki

·        lepienie z masy solnej, gipsu

- zajęcia sportowe, których celem jest wyrabianie u dzieci sprawności motorycznej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej oraz postawy zdrowej i bezpiecznej rywalizacji

- zajęcia z elementami teatru, podczas których dzieci przygotowują różnego rodzaju scenki prezentując je później widowni na imprezach okolicznościowych

- zajęcia wychowawczo-profilaktyczne, gdzie wykorzystywane są elementy programu „Spójrz inaczej” oraz „Bezpieczna szkoła”, celem tych zajęć jest kształtowanie u wychowanków umiejętności prawidłowego rozwiązywania problemów i konfliktów, prawidłowej komunikacji z innymi, rozwijaniu empatii i zrozumienia

- zajęcia według indywidualnych zainteresowań podczas, których dzieci same wybierają formę zajęć

- zajęcia przy muzyce dzięki, którym dzieci przygotowywane są do odbioru różnych gatunków muzyki, rozwijają umiejętność wyrażania jej ruchem, a także za pomocą środków plastycznych

Celem świetlicy oprócz organizowania wolnego czasu jest również wspomaganie funkcji dydaktycznej szkoły.

 

opiekun świetlicy

Iwona Zachciał

 

 

 

RODO
e-Dziennik

Projekty i programy